HPK

mesothelioma survival rates,structured settlement annuity companies,mesothelioma attorneys california,structured settlements annuities,structured settlement buyer,mesothelioma suit,mesothelioma claim,small business administration sba,structured settlement purchasers,wisconsin mesothelioma attorney,houston tx auto insurance,mesotheliama,mesothelioma lawyer virginia,seattle mesothelioma lawyer,selling my structured settlement,mesothelioma attorney illinois,selling annuity,mesothelioma trial attorney,injury lawyer houston tx,baltimore mesothelioma attorneys,mesothelioma care,mesothelioma lawyer texas,structered settlement,houston motorcycle accident lawyer,p0135 honda civic 2004,structured settlement investments,mesothelioma lawyer dallas,caraccidentlawyer,structured settlemen,houston mesothelioma attorney,structured settlement sell,new york mesothelioma law firm,cash out structured settlement,mesothelioma lawyer chicago,lawsuit mesothelioma,truck accident attorney los angeles,asbestos exposure lawyers,mesothelioma cases,emergency response plan ppt,support.peachtree.com,structured settlement quote,semi truck accident lawyers,auto accident attorney Torrance,mesothelioma lawyer asbestos cancer lawsuit,mesothelioma lawyers san diego,asbestos mesothelioma lawsuit,buying structured settlements,mesothelioma attorney assistance,tennessee mesothelioma lawyer,earthlink business internet,meso lawyer,tucson car accident attorney,accident attorney orange county,mesothelioma litigation,mesothelioma settlements amounts,mesothelioma law firms,new mexico mesothelioma lawyer,accident attorneys orange county,mesothelioma lawsuit,personal injury accident lawyer,purchase structured settlements,firm law mesothelioma,car accident lawyers los angeles,mesothelioma attorneys,structured settlement company,auto accident lawyer san francisco,mesotheolima,los angeles motorcycle accident lawyer,mesothelioma attorney florida,broward county dui lawyer,state of california car insurance,selling a structured settlement,best accident attorneys,accident attorney san bernardino,mesothelioma ct,hughes net business,california motorcycle accident lawyer,mesothelioma help,washington mesothelioma attorney,best mesothelioma lawyers,diagnosed with mesothelioma,motorcycle accident attorney chicago,structured settlement need cash now,mesothelioma settlement amounts,motorcycle accident attorney sacramento,alcohol rehab center in florida,fast cash for house,car accident lawyer michigan,maritime lawyer houston,mesothelioma personal injury lawyers,personal injury attorney ocala fl,business voice mail service,california mesothelioma attorney,offshore accident lawyer,buy structured settlements,philadelphia mesothelioma lawyer,selling structured settlement,workplace accident attorney,illinois mesothelioma lawyer

Menu Navigasi

Kisah Isra Miraj: Langit Cemburu Pada Bumi Lalu Merayu Tuhan Agar Dikunjungi Nabi Muhammad

Isra Miraj ialah satu di antara keajaiban Rasul Muhammad SAW, sekalian bagaikan fakta kenabian serta kerasulan dia.

Isra Miraj sendiri dipahami bagaikan ekspedisi yang dicoba oleh Rasul Muhammad SAW dari Masjidil Tabu yang terdapat di Mekah ke Langgar al- Aqsha( Baitul Maqdis).

Dengan menunggang Buraq serta ditemani malaikat Jibril, Rasul Muhammad naik ke langit sampai limpit ketujuh, ialah Sidratul Muntaha.

Ini dicoba dalam durasi satu malam, persisnya pada Senin

27 Rajab tahun 621 Meter.

Bagaikan memo, Isra Miraj terjalin satu tahun saat sebelum dia memindahkan dari Mekkah ke Madinah. Dalam insiden hebat ini, diceritakan kalau Rasulullah SAW berjumpa dengan para Rasul pendahulunya, sekalian memperoleh ajaran berbentuk perintah melakukan shalat 5 durasi.

Ekspedisi itu dimulai dengan melaksanakan ekspedisi dari Mekkah ke Madinah yang diketahui dengan sebutan Isra, setelah itu dilanjutkan ekspedisi ke langit hingga pada langit ketujuh yang diketahui dengan sebutan Miraj.

Menariknya, tidak saja hingga perjalan Si Rasul dalam tempo semalaman–dari Mekkah ke Baitul Maqdis setelah itu ke langit hingga ke langit ketujuh–, namun insiden Isra Miraj pula mengaitkan“ perbincangan” antara langit serta dunia.

Betul, terdapat suatu cerita ataupun uraian lain, sebenarnya dalam insiden itu pula terjalin perbincangan antara langit serta dunia yang mengklaim sangat agung, alhasil berambisi supaya didatangi oleh buatan Allah SWT yang sangat agung pula, ialah Rasul Muhammad SAW.

Perbincangan antara langit serta dunia ini, semacam dibilang oleh Syekh Utsman Ibn Hasan al- Khoubawy dalam kitabnya Durrotun Nasihin, ialah musabab terbentuknya Miraj Rasul SAW.

Dalam buku itu dipaparkan perbincangan antara langit serta dunia yang silih mengklaim sangat agung begitu juga selanjutnya:

“ Saya lebih bagus darimu( langit), sebab Allah SWT sudah menghiasiku dengan beberan pulau, lautan, bengawan, pepohonan, pegunungan serta lain serupanya,” tutur Dunia.

Hingga, berkatalah langit,“ saya lebih bagus darimu( dunia), sebab mentari, bulan, bintang, falaq( garis membentar), buruj( kelompok bintang), arsy( singgasana- Nya), kursy( kekuasaan- Nya) serta kayangan terletak padaku.”

Seakan tidak ingin takluk, Dunia setelah itu membalas,“ serta padaku terdapat Baitullah( Ka’ ampuh) yang senantiasa diziarahi serta dipakai buat melakukan ibadah thawaf oleh semua para Rasul serta Rasul, malim, pakar hukum, para pembesar serta banyak orang yang beragama.”

Sejurus setelah itu, Langit mengatakan,“ serta padaku terdapat Baitil Ma’ mur, yang dipakai thawaf oleh semua malaikat, serta padaku terdapat kayangan yang jadi tempat para roh Rasul serta Rasul, malim yang mengamalkan ilmunya, para hukama, para pembesar serta banyak orang alim.”

Hingga dunia juga menanggapi,“ sebetulnya atasan para Rasul serta penutup para Rasul, pacar rabbil alamin terletak padaku, serta syari’ atnya berjalan di atasku.”

Kala mengikuti balasan itu, Langit senyap serta tidak sanggup menanggapi. Beliau lalu mengadu pada Allah SWT,

“ Betul Allah, Anda Maha mengijabah berkah hamba yang memerlukan kala berharap, saat ini saya tidak sanggup menanggapi dunia. Hingga saya harap supaya Anda bersedia meningkatkan Rasul Muhammad SAW padaku, alhasil saya dapat besar hati pada dunia dengan Mi’ rajnya Rasul SAW.”

Allah SWT setelah itu meluluskan permohonan langit serta membagikan ajaran pada malaikat Jibril, tertanggal malam 27 Rajab. Allah SWT menginstruksikan pada malaikat Jibril,“ aduhai Jibril, bawalah padaku Rasul Muhammad SAW.”

Jibril kemudian bergegas bersama Mikail ke Kayangan. Sewaktu datang di kayangan, keduanya memandang 40. 000 Buraq lagi menyantap rumput kayangan, namun Jibril serta Mikail memandang satu Buraq yang senantiasa menundukkan kepalanya serta meratap dengan air mata yang kencang.

Malaikat Jibril setelah itu menanya pada Buraq itu,“ aduhai Buraq, terdapat apa denganmu?”

“ Aduhai Jibril, saya sudah mengikuti seseorang hamba yang bernama Muhammad SAW sepanjang 40. 000 tahun. Tidak tahu kenapa saya jatuh cinta serta merindukan owner julukan ini. Semenjak seperti itu, saya memerlukan santapan serta minuman sebab saya sudah dibakar api kerinduan”, jelas Buraq.

Jibril setelah itu mengatakan,“ saya hendak mempertemukanmu dengan orang yang anda rindukan itu.”

Malaikat Jibril setelah itu membawanya berjumpa dengan Rasul Muhammad SAW, buat melaksanakan ekspedisi Isra’ Mi’ raj dari dunia( Langgar al- Haram ke Langgar al- Aqsha) ke langit, sampai mendobrak sidratul muntaha.

Sedemikian itu agung serta mulianya orang yang bernama Muhammad SAW, sampai- sampai langit serta bumi- pun mengklaim sangat agung satu serupa lain, semata supaya didatangi oleh Rasulullah SAW.

Apalagi, semacam dikabarkan riwayat di atas, Buraq- pun sudah merindukan berpuluh- puluh ribu tahun momentum itu.

Oleh sebab itu, ayo kita senantiasa mendengungkan shalawat pada Rasul Muhammad SAW biar, nanti, memperoleh syafa’ atnya di alam baka serta senantiasa dilindungi oleh Allah SWT.

Allahumma Sholli versi Sayyidina Muhammad…( Sumber: https://islami.co/kisah-isra-miraj-langit-yang-cemburu-pada-bumi-lalu-merayu-tuhan-agar-dikunjungi-nabi-muhammad/ )

Bagikan ke Facebook

Artikel Terkait